Tạp vụ văn phòng theo giờ

Tạp vụ văn phòng theo giờ là một hình thức cung cấp tạp vụ mới, nhằm tối ưu hóa chi phí cho các công ty, doanh nghiệp, đặc biệt các công ty vừa và nhỏ. Nếu không thực sự cần 1 nhân viên tạp vụ 8h/ngày, khách hàng hoàn toàn có thể yêu cầu 2-8h/ngày. Đây là xu thế mới. Rất nhiều khách hàng của Hòa Mỹ ưu tiên sử dụng dịch vụ cung cấp tạp vụ theo giờ này.